ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   >>  คลิกที่นี่  <<

  สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ในวันเสาร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 12.00 น.