ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รอบที่ 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  รอบที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดประกาศและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   >>  คลิกที่นี่  <<