รับสมัคร รอบ 1 PORTFOLIO

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  รอบ 1 PORTFOLIO  

รายละเอียดการรับสมัคร TCAS65

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 1 PORTFOLIO

รับสมัครระหว่างวันที่  1 พ.ย. 2564 – 21 ม.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์  24 ม.ค. 2565

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)  29 ม.ค. 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  1 ก.พ. 2565

มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS  3 – 4  ก.พ. 2565

ทปอ. ประกาศรายชื่อ  7.พ. 2565

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS  7 – 8 ก.พ. 2565

ผู้สมัครสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS  9 ก.พ. 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์  10 ก.พ. 2565

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  10 – 20 ก.พ. 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  25 ก.พ. 2565