รับสมัคร รอบ 1 PORTFOLIO

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  TCAS66  รอบ  PORTFOLIO  

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่

   8 ต.ค. 2565 – 20 ม.ค. 2566   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์

   24 ม.ค. 2566   

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)

   28 ม.ค. 2566   

ทปอ. ประกาศรายชื่อ

   7 ก.พ. 2566   

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house ผ่านเว็บไซต์ ทปอ.

   7 – 8  ก.พ. 2566   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

   11 ก.พ. 2566   

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

   11 – 17 ก.พ. 2566   

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

   11 – 17 ก.พ. 2566   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

   22 ก.พ. 2566