รับสมัคร รอบ 1 PORTFOLIO

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
รอบ 1 PORTFOLIO

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 PORTFOLIO

รับสมัครทางออนไลน์  5 – 29 ม.ค. 2564

มาสมัครด้วยตนเอง  5 ม.ค. – 5 ก.พ. 2564 

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์  5 ม.ค. – 5 ก.พ. 2564 

ส่งเอกสารด้วยตนเอง   5 ม.ค. – 5 ก.พ. 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์  12 ก.พ.  2564

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)  15 ก.พ. 2564

ส่งรายชื่อ ทปอ. 19 – 20.พ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  22 ก.พ. 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. 22 – 23 ก.พ. 2564

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  1 มี.ค. 2564

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและยื่นเอกสารรายงานตัวออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์  http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp     1 – 5 มี.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  10 มี.ค. 2564