รับสมัคร รอบโควตา

  เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

  รอบที่ 2  QUOTA  

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2 Quota

รับสมัครระหว่างวันที่    12 ก.พ. – 3 เม.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์  8 เม.ย. 2565

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)  22 เม.ย. 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  26 เม.ย. 2565

มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS  พ.ค. 2565

ทปอ. ประกาศรายชื่อ  4 พ.ค. 2565

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS  4 – 5 พ.ค. 2565

ผู้สมัครสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS  6 พ.ค. 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์  9 พ.ค. 2565

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  9 – 20 พ.ค. 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  25 พ.ค. 2565