รับสมัครนักศึกษา รอบโควตา TCAS66 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  รอบ 2 Quota  

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่

   21  ม.ค. – 19 เม.ย. 2566   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์

   25  เม.ย. 2566   

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)

   29  เม.ย. 2566   

ทปอ. ประกาศรายชื่อ

   4  พ.ค. 2566   

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house ผ่านเว็บไซต์ ทปอ.

   4 – 5  พ.ค. 2566   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

   9  พ.ค. 2566   

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

   9 – 15  พ.ค. 2566   

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

   9 – 15  พ.ค. 2566   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

   26  พ.ค. 2566