รับสมัคร รอบโควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
รอบ 2 โควตา

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2 โควตา

เวลารับสมัคร          1 มี.ค. –  26 เม.ย.  2564
สมัครทางออนไลน์   1 มี.ค. –  19 เม.ย.  2564  / สมัครด้วยตนเอง   1 มี.ค. –  26 เม.ย.  2564

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์   1 มี.ค. –  26 เม.ย.  2564

ส่งเอกสารด้วยตนเอง    1 มี.ค. –  26 เม.ย.  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  30 เม.ย. 2564

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)  6 พ.ค. 2564

ส่งรายชื่อ ทปอ.           8.ค. 2564

ทปอ. ประกาศรายชื่อ   10 พ.ค. 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ.  10 – 11 พ.ค. 2564

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  17 พ.ค. 2564

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่านเว็บไซต์  http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp     17 – 21 พ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   26 พ.ค.  2564