รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 TCAS65 Admission

  เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

  รอบที่ 3  Admission  

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  รอบ 3 Admission

รับสมัครระหว่างวันที่    2 – 12 พ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์  24 พ.ค. 2565

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)  27 พ.ค. 2565

มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS  มิ.ย. 2565

ทปอ. ประกาศรายชื่อ  ครั้งที่ 1  18 พ.ค. 2565 / ครั้งที่ 2  24 พ.ค. 2565

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS  18 – 19 พ.ค. 2565

ผู้สมัครสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS    ไม่อนุญาตถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์  

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์  2 มิ.ย. 2565

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  2 – 10 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  13 มิ.ย. 2565