รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 TCAS66 Admission

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  รอบ 3 Admission  

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่
สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ ทปอ.

   7 – 13  พ.ค. 2566   

ทปอ. ประกาศรายชื่อ

   ครั้งที่ 1  :  20  พ.ค. 2566   

   ครั้งที่ 2  :  26  พ.ค. 2566   

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house ผ่านเว็บไซต์ ทปอ.

   ครั้งที่ 1  :  20 – 21  พ.ค. 2566  

   ครั้งที่ 2  :  อัตโนมัติ   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

   6  มิ.ย. 2566   

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

   6 – 13  มิ.ย. 2566   

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

   6 – 13  มิ.ย. 2566   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

   16  มิ.ย. 2566