รับสมัคร รอบรับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
รอบ 3  Admission 

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  รอบ 3  Admission 

สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ.  7 – 15 พ.ค.  2564

ทปอ. ประกาศรายชื่อ   26 พ.ค. 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ.  ครั้งที่ 1 วันที่ 22-25 พ.ค.64 / ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  10 มิ.ย. 2564

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่านเว็บไซต์  http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp    10 – 16  มิ.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  16 มิ.ย. 2564