การสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษา มทร.ตะวันออก ออนไลน์

“การสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษา มทร.ตะวันออก ออนไลน์”

        นักศึกษาทั้งสี่่พื้นที่/วิทยาเขต สามารถดำเนินการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รายละเอียดตามลิงค์นี้    >> คลิกที่นี่ <<