รับสมัคร รอบ 4 Admission 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
รอบ 4   Direct Admission

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564   รอบ 4  Direct Admission

เวลารับสมัคร 3 – 10 มิ.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  11 มิ.ย. 25634

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 13 มิ.ย. 2564

ส่งรายชื่อ ทปอ.   15  มิ.ย. 2564

ทปอ. ประกาศรายชื่อ   15 มิ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   14 มิ.ย. 2564

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่านเว็บไซต์  http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp   14 – 18 มิ.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  21 มิ.ย. 2564