เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 4 Direct Admission

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  รอบ 4 Direct  Admission  

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่

   14  พ.ค. –  4  มิ.ย. 2566   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์

   7  มิ.ย. 2566   

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)

   8  มิ.ย. 2566   

ทปอ. ประกาศรายชื่อ

   ครั้งที่ 1  :  13 – 14  มิ.ย. 2566   

   ครั้งที่ 2  :  23 – 24  มิ.ย. 2566  

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house ผ่านเว็บไซต์ ทปอ.

   ครั้งที่ 1  :  13 – 14  มิ.ย. 2566   

   ครั้งที่ 2  :  23 – 24  มิ.ย. 2566  

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

   14  มิ.ย. 2566   

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

   14 -18  มิ.ย. 2566   

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

   14 – 18  มิ.ย. 2566   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

   21  มิ.ย. 2566