รับสมัคร รอบ 4 Direct Admission

  เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

  รอบที่ 4  Direct Admission  

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  รอบ 4 Direct Admission

รับสมัครระหว่างวันที่ ครั้งที่ 1    25 – 30 พ.ค. 2565 / ครั้งที่ 2    11 -15 มิ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์
ครั้งที่ 1    1  มิ.ย. 2565 / ครั้งที่ 2    11 -15 มิ.ย. 2565

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)
ครั้งที่ 1    2  มิ.ย. 2565 / ครั้งที่ 2    11 -15 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS
ครั้งที่ 1    6  มิ.ย. 2565 / ครั้งที่ 2   16 มิ.ย. 2565

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
ครั้งที่ 1    8 – 9  มิ.ย. 2565 / ครั้งที่ 2  18 – 19 มิ.ย. 2565

ผู้สมัครสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS    ไม่อนุญาตถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์  

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์  21 มิ.ย. 2565

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  21 – 26  มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  30 มิ.ย. 2565