ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  รอบที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   >>  คลิกที่นี่  <<

  สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ในวันพุธที่  23  มิถุนายน  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 12.00 น.