ร่วมสักการะองค์พระพุทธรูป ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

  ร่วมสักการะองค์พระพุทธรูป ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

This slideshow requires JavaScript.