ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม  สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

กำหนดการรับสมัคร  

สมัครออนไลน์    13  สิงหาคม  –  18  ตุลาคม  2564    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์   21  ตุลาคม  2564

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)   24  ตุลาคม  2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   26  ตุลาคม  2564
ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   27  ตุลาคม  –  1  พฤศจิกายน  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   3  พฤศจิกายน  2564