ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาวิชาพืชศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร  

สมัครออนไลน์    17  สิงหาคม  –  22  ตุลาคม  2564    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์   25  ตุลาคม  2564

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)   29  ตุลาคม  2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   1  พฤศจิกายน  2564
ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   3 – 5  พฤศจิกายน  2564

รายงานตัวและปฐมนิเทศ   8  พฤศจิกายน  2564

ลงทะเบียนเรียน   9 – 12  พฤศจิกายน  2564

เปิดภาคเรียนที่ 2/2564   15  พฤศจิกายน  2564