ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง

กำหนดการรับสมัคร  

สมัครออนไลน์ รอบที่ 1    ตั้งแต่วันนี้  –  30  กันยายน  2564

สมัครออนไลน์ รอบที่ 2    1  ตุลาคม  –  31  ตุลาคม  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  รอบที่ 1   4  ตุลาคม  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  รอบที่ 2   4  พฤศจิกายน  2564

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)  รอบที่ 1   5  ตุลาคม  2564

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)  รอบที่ 2   6  พฤศจิกายน  2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  รอบที่ 1    8  ตุลาคม  2564
ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  รอบที่ 2    9  พฤศจิกายน  2564
ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  รอบที่ 1   11 – 15  ตุลาคม  2564

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  รอบที่ 2   9 – 11  พฤศจิกายน  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รอบที่ 1   22  ตุลาคม  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รอบที่ 2   12  พฤศจิกายน  2564