ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบ Portfolio TCAS67  ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (วุฒิ ปวช.)

เขตพื้นที่บางพระ

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

วิทยาเขตจันทบุรี

 เขตพื้นที่อุเทนถวาย