ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบ Admission TCAS67   ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เขตพื้นที่บางพระ

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

วิทยาเขตจันทบุรี

 เขตพื้นที่อุเทนถวาย