HOME

  ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ เมนู   รับสมัครนักศึกษา
  ดูประกาศรายชื่อต่างๆ ตามรอบการรับสมัคร

 

>>อ่านข่าวทั้งหมด

ปรัญชา
“มุ่งเน้นให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
พึงพอใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี”


วิสัยทัศน์
“ เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านระบบทะเบียนและ
ข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ”

 

 

 

 

 


อัตลักษณ์
" ส่งเสริมและบริการวิชาการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เอกลักษณ์
" เต็มใจให้บริการ บนมาตรฐานที่ถูกต้อง"

13195
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
60778
page_view

หมวดหมู่