กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษารับบัตรนักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564  ดังนี้

  คลิกดูรายชื่อตามคณะที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เพื่อรับบัตรนักศึกษา  

  วิทยาเขตบางพระ รอบที่ 1 และ รอบที่ 2  

รับบัตรนักศึกษาวันที่ 11 มีนาคม 2565   เวลา 09.00 – 16.00 น.
บริเวณด้านหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสรรพวิชญ์บริการ
หากไม่ได้มารับบัตรในวันที่กำหนดสามารถรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
วันที่ 14 – 31 มีนาคม ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพระ
เวลา 09.00 – 15.00 น.

>>  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

>>  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>>  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

>>  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>>  คณะสัตวแพทยศาสตร์

>>  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

>>  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนที่บางพระ)

  วิทยาเขตจันทบุรี รอบที่  1 และ รอบที่ 2  

รับบัตรนักศึกษาวันที่ 14 – 31 มีนาคม 2565   เวลา 09.00 – 15.00 น.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี

>>  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

>>  คณะเทคโนโลยีสังคม

  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ รอบที่ 1 และ รอบที่ 2  

รับบัตรนักศึกษาวันที่ 14 – 31 มีนาคม 2565   เวลา 09.00 – 15.00 น.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดห้วยขวาง

>>  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

>>  คณะศิลปศาสตร์

  วิทยาเขตอุเทนถวาย รอบที่ 1 และ รอบที่ 2  

รับบัตรนักศึกษาวันที่ 14 – 31 มีนาคม 2565   เวลา 09.00 – 15.00 น.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์

>>  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี

>>  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ระดับปริญญาโท