กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษารับบัตรนักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564  ดังนี้

  คลิกดูรายชื่อตามคณะที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เพื่อรับบัตรนักศึกษา  

  วิทยาเขตบางพระ  

รับบัตรนักศึกษาวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564   เวลา 09.00 – 15.00 น.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพระ

>>  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

>>  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>>  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

>>  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>>  คณะสัตวแพทยศาสตร์

>>  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

>>  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนที่บางพระ)

  วิทยาเขตจันทบุรี  

รับบัตรนักศึกษาวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564   เวลา 09.00 – 15.00 น.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี

>>  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

>>  คณะเทคโนโลยีสังคม

  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  

รับบัตรนักศึกษาวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564   เวลา 09.00 – 15.00 น.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดห้วยขวาง

>>  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

>>  คณะศิลปศาสตร์

  วิทยาเขตอุเทนถวาย  

รับบัตรนักศึกษาวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564   เวลา 09.00 – 15.00 น.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์

>>  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี

>>  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ระดับปริญญาโท