โครงการเด็กดีมีที่เรียน

1 ต.ค. 2566 – 5 ม.ค. 2567

→  รายละเอียดคลิก

รอบ Portfolio

1 ต.ค. 2566 – 5 ม.ค. 2567

→  รายละเอียดคลิก

รอบ Quota

6 ม.ค. – 16 เม.ย. 2567

→  รายละเอียดคลิก

รอบ  Admission

6 – 12 พ.ค. 2567

→  รายละเอียดคลิก

รอบ Direct Admission

13 – 27 พ.ค. 2567

→  รายละเอียดคลิก

รอบ 5 วุฒิ ม.6

1 – 25 มิ.ย. 2567

→  รายละเอียดคลิก

รอบ โควตา ปวช./ปวส.

1 – 30 ต.ค. 2566 

→  รายละเอียดคลิก

รอบ 1 ปวช./ปวส.

1 พ.ย. 2566 – 5 ม.ค. 2567

→  รายละเอียดคลิก

รอบ 2 ปวช./ปวส.

6 ม.ค. – 16 เม.ย. 2567

→  รายละเอียดคลิก

รอบ 3 ปวช./ปวส.

23 เม.ย. – 13 พ.ค. 2567

→  รายละเอียดคลิก

รอบ 4 ปวช./ปวส.

14 – 27 พ.ค. 2567

→  รายละเอียดคลิก

รอบ 5 ปวช./ปวส.

1 – 25 มิ.ย. 2567

→  รายละเอียดคลิก