การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดคลิก
รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2565
คลิกดูรายชื่อตามเขตพื้นที่/วิทยาเขตที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เพื่อรับบัตรนักศึกษา
รายละเอียดคลิก
ติดต่อขอรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดคลิก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สิ่งที่นักศึกษา ควรรู้