รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (วุฒิ ปวช./ปวส.) ปีการศึกษา 2565

 

รอบ  โควตา ปวช./ปวส.

   1 ก.ย. -  
  28 ต.ค. 2565   

 

 

รอบ 1
ปวช./ปวส.

   1 พ.ย. 2565 -  
  5 ม.ค. 2566   

 

 

รอบที่ 2
ปวช./ปวส.

   6  ม.ค.  -  
  28 ก.พ. 2566   

 

 

รอบ 3
ปวช./ปวส.

   1  มี.ค.  -  
  11 พ.ค. 2566   

 

 

รอบ 4
ปวช./ปวส.

   12  พ.ค. -  
  4 มิ.ย. 2566   

 

 

รอบ 5
ปวช./ปวส.

 5 - 30 มิ.ย. 2566