Direct Admission_website
ps_4
money-01
transcript_bg-01
student card_bg-01
previous arrow
next arrow

ปฏิทินการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

ประกาศผล

  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • ผู้ผ่านการคัดเลือก
  • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ตารางค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ภาคปกติ/ภาคเทียบโอน
  • ภาคนอกเวลาราชการ

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

  • รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • วิทยานิพนธ์
  • ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสำนักงานบัณฑิต