เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564คลิก
ผังที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรอประกาศ
การแต่งกายของบัณฑิตคลิก
การแต่งกายของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จวิชาทหารคลิก
การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคลิก
ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิตคลิก
ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้ามคลิก