ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบที่ 2  วุฒิ ปวช./ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  (วุฒิ ปวช.)

เขตพื้นที่บางพระ

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

วิทยาเขตจันทบุรี

 เขตพื้นที่อุเทนถวาย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  (วุฒิ ปวส.)

เขตพื้นที่บางพระ

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

วิทยาเขตจันทบุรี

 เขตพื้นที่อุเทนถวาย