ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบที่ 1  วุฒิ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (วุฒิ ปวช.)

เขตพื้นที่บางพระ

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

วิทยาเขตจันทบุรี

 เขตพื้นที่อุเทนถวาย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (วุฒิ ปวส.)

เขตพื้นที่บางพระ

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

วิทยาเขตจันทบุรี

 เขตพื้นที่อุเทนถวาย