ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบ QUOTA TCAS67  ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

เขตพื้นที่บางพระ

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

วิทยาเขตจันทบุรี

 เขตพื้นที่อุเทนถวาย