ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบ Admission TCAS67  ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์

เขตพื้นที่บางพระ

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

วิทยาเขตจันทบุรี

 เขตพื้นที่อุเทนถวาย